Jobs Riya

First Love Odia Love Shayari

First Love Odia Love Shayari | ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଓଡିଆ ଲଭ୍ ଶାୟାରି |

First Love Odia Love Shayari : – ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଓଡିଆ ଲଭ୍ ଶାୟାରୀର ବ୍ଲଗ୍ ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି | “କଷ୍ଟ ഉപ ଆଜ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଲଭ୍ ଓଡିଆ ଲଭ୍ ଶାୟାରୀର କବିତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି | ଓଡିଆରେ ଫଟୋ କାମନା କରୁଛି | ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ | ଏବଂ ଏହି ଫଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତୁମେ ତୁମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରେମିକ, ସ୍ୱାମୀ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଛବି ପଠାଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ବହୁତ ଭଲ କାମନା କରିପାରିବ |

First Love Odia Love Shayari
First Love Odia Love Shayari

First Love Odia Love Shayari

ଏକ ଲକ୍ଷ ହୃଦୟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ଘଟେ,
ଆଖି ସବୁ ପରେ ଆଖି, ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ |

ତୁମର ପ୍ରେମରେ କେବଳ ଏହି ନୀତି ଅଛି,
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ

odia love shayari in english

ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖାଏ,
ୱାଫା ନାମରେ ମରିବାକୁ ଶିଖାଏ,
ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର |
ଦଳିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି |

boyfriend deep love love shayari

boyfriend deep love love shayari
boyfriend deep love love shayar

best odia shayari

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବୁ understood ିଲି |
ଅନ୍ୟଥା, ଆମେ କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଥିଲୁ!

love odia shayari photo

ପ୍ରେମ ହୃଦୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ,
କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି,
ହୃଦୟ umb ୁଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ |

love quotes odia image

ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ,
ଯଦିଓ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରିବା, ଆମର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି |
ଏହା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ |

best couple shayari

best couple shayari
best couple shayari

love shayari odia for girlfriend

ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଚେହେରା ସହିତ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି |
ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚେହେରାକୁ ଭଲପାଏ |
ଏହି ଚେହେରାକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ
ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚୁ |

new shayari odia

ଆମେ କିପରି ଭଲପାଇବା ଜାଣିନାହୁଁ |
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେମର ଖେଳ ହରାଇଲୁ,
ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ,
ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ହତ୍ୟା କଲେ |

odia love quotes for girlfriend

ହୃଦୟ ରହିବା ଉଚିତ୍, ଯକୃତ ରହିବା ଉଚିତ୍,
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଉଚିତ୍,
ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ love ଣସି ପ୍ରେମ ନାହିଁ,
ଆଖିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ |

romantic odia shayari

romantic odia shayari
romantic odia shayari

odia love shayari images

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶୁଣ, ପ୍ରେମରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ସାଥୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା… !!

odia shayari in english

ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କ ମିଛ କହି ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ କହି … !!

sad shayari odia bf

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ଜିଭରେ ସବୁବେଳେ ମଧୁରତା ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଶ style ଳୀ, ନିଜକୁ ଦୁ sad ଖ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ … !!

first meeting shayari

ହରେ ହସ, ଆଖି ଗର୍ବ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ବୋଲି କହିବ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ … !!

odia shayari photo download

odia shayari photo download
odia shayari photo download

first time love shayari

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳୁଥିବା ଆଲୋକ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଗନ୍ଧ,
ହୃଦୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରହାର କରେ,
ତୁମେ ହିଁ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣୀୟ !!

love marriage shayari in hindi

ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିୟ,
ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦିଅ |
ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁତା ଛାଡିଦିଅ |
କିନ୍ତୁ ତୁମଠାରୁ କ’ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ !!

latest odia shayari

ନୀରବ ରାତିରେ କ stars ଣସି ତାରା ନାହିଁ,
ଦୁ sad ଖୀ ଆଖିରେ କ color ଣସି ରଙ୍ଗୀନ ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ,
ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହୁଁ |
ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନ ଥାଅ !!

odia shayari photo

odia shayari photo
odia shayari photo

love marriage shayari in hindi

ତୁମକୁ ଦେଖି, ଏହି ଆଖି ବଙ୍କା ହେବ,
ନୀରବତା ସବୁକିଛି କହିବ |
ଏହି ଆଖିରେ ତୁମର ପ୍ରେମ ପ Read |
ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ହେବ !!

love odia shayari

ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲପାଉ, ଆମେ କେବଳ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ,
ଆଜି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ,
ମୋର ଏହି ଲାଳସା ଆଖିର lim ଲକ ମୋତେ ଦିଅ |
ତା’ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା-ଓ-ସହର ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବ !!

love story photo shayari ke saath

ଆଗରେ ବସ |
ହୃଦୟ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ଆସିବ,
ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି
ସେତେ ପ୍ରେମ ଆସିବ !!

odia shayari love story

odia shayari love story
odia shayari love story

love story shayari status

ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି,
ତଥାପି ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ହୃଦୟକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
କେବଳ ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ,
ମୋତେ ତୁମର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର !!

love time shayari

ଆକାଶର ତାରାଗୁଡ଼ିକରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ,
ସେହି ତାରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତାରା ହଜିଯାଇଛି,
ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ଆମର SMS ପ reading ୁଛି !!

meet shayari

ଯଦି ତୁମେ ସୁଗନ୍ଧ ବିସ୍ତାର କର ତେବେ ହସ |
ଯଦି ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତୁମର ହୃଦୟ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ,
ତୁମର ଶ style ଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ |
କି ମଣିଷ,
ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ !!

odia romantic photo

odia romantic photo
odia romantic photo

new year odia sayari

ପାଣିପାଗ ପରି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ,
ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ |
ଅନ୍ତିମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁ understand ିପାରିବେ ନାହିଁ,
ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ||

odia dialogue shayari

ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରେ |
ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନକରି ହୃଦୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ |
ସବୁକିଛି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ |
ଆଉ କେହି କିଛି ନ କହି ସବୁକିଛି କୁହନ୍ତି |

odia love photo

ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ |
ସେ ସଚେତନ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ |
ସେହି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାଦୁ କ’ଣ ଥିଲା |
ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହୋଇଗଲୁ ଜାଣିନି |

odia love shayari image

ଆମେ ପ୍ରେମ ମାଗି ପାରିବୁ ନାହିଁ,
ଏବଂ ତୁମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କୁହ, ଆଉ କିଛି?

odia quotes on relationship

odia quotes on relationship
odia quotes on relationship

odia quotes in english

ହସିବାର କ has ଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ |
କିଛି ସମ୍ପର୍କର କ weight ଣସି ଓଜନ ନାହିଁ |
ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଳନ୍ତି |
କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି କେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହଁନ୍ତି |

odia love story shayari

ଜୀବନ ସହିତ ସମୟ ବଦଳିଯାଏ |
ସମୟ ସହିତ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ |
ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ |
ଆପଣ କେବଳ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି |

odia quotes on relationship

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛି,
ଆମେ ଏଥିରେ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଖୁ,
ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ସହିତ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କର,
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କିରଣରେ ଓଦା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି !!

odia quotes in english

odia quotes in english
odia quotes in english

true love odia romantic shayari

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ କର,
ତା’ପରେ ଆମ ଜୀବନ ହସିଲା |
ଏହି ଓଠ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଆଖି ହୃଦୟର କଥା କହିଲା |

shayari odia love

ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି |
ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଶବ୍ଦ କିଛି କହିବ, କେବଳ ତୁମର ନାମ ଆସେ |

shayari love odia

ଚାଲ ତୁମର ଖୁସି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାର,
ମୁଁ ତୁମର ହସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ପଚାରିବା,
ଆସନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପଚାରିବା |

odia love story shayari

odia love story shayari
odia love story shayari

sad shayari odia

ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ହୃଦୟ କୁହନ୍ତି |
ଯଦି ତୁମେ ଶୁଣ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରେମ କୁହ |
ଧାକ ଧାକର ଅର୍ଥ କ’ଣ?

sad shayari in odia

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁହଁ ନାହିଁ |
ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଆଖିରେ କାମନା କରୁଛି |
ମୁଁ ଏତେ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖି ନ ଥା’ନ୍ତି |

odia love shayari image

odia love shayari image
odia love shayari image

romantic shayari odia

ଆଜି ଏକ ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା |
ଯଦି ମନ ଆସେ ତେବେ ତୁମେ ମୋର ଏବଂ ଯଦି ପ୍ୟାଟ୍ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ତୁମର!

romantic love shayari odia

ସବୁକିଛି “ସୀମା” ରେ ଭଲ |
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ!

prem shayari odia

ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ବାହୁରେ ପଡ଼ିବା!

one said love image

ତୁମର ଆଗମନ ସହିତ ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର,
ଯିଏ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ ସେ ତୁମର ଚେହେରା,
ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ କେବେବି ଦୂରେଇ ଯାଅ ନାହିଁ |
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ!

odia love photo

odia love photo
odia love photo

odia sad shayari photo

ଆମେ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଉଦାସୀନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ |
ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଉପାସନା ଭାବରେ ବୁ understood ିଥିଲୁ,
ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବୁଛ,
ଆମେ ତୁମକୁ ଆମର ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବିଛୁ !!

odia romantic shayari

ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ,
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟ ଜାଳିଦେବା,
ଯଦି ସେ ହୃଦୟରୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତେ,
ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା,
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚୁପ୍ କରିଥାନ୍ତେ !!

odia dukha shayari

ତାଙ୍କ ବିନା ଦୁନିଆ ଏକାକୀ ମନେହୁଏ,
ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ |
ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଚାହୁଁଛୁ ଜାଣିନି |
ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମନେହୁଏ !!

new odia shayari

ଏହିପରି ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଲା,
କ’ଣ କହିବେ, ପ୍ରେମ କିପରି ହେଲା,
ଆମେ ତାଙ୍କ lim ଲକକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ,
ସରଳତାରେ ମର ଏବଂ ଆଖି ରାଜି ହେଲା !!

first love odia love shayari

ରାତିର ଅନ୍ଧକାର କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ,
ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ଆମେ କେବଳ ଖୁସି ଥିଲୁ |
କିନ୍ତୁ ଜାଣ ନାହିଁ ଏହି ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି,
କାହା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି !!

Table

Best New Year Photo Frame Editor AppDownload
home Page Click Here

ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବ increase ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ your ାରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବ | ଭଲ ବର୍ଷ

ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ “ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଓଡିଆ ଲଭ୍ ଶାୟାରି | | “କଷ୍ଟ ഉപ ଆଜ୍ ପ୍ରତିଛବି ସହିତ | , ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରେମ ସହିତ ସେୟାର କର | ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ଲଗ୍ ରେ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ରେ ରହିଛନ୍ତି | ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଏବଂ ନିରାପଦରେ ରୁହନ୍ତୁ | ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ |

First Love Odia Love Shayari | ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଓଡିଆ ଲଭ୍ ଶାୟାରି |

First Love Odia Love Shayari | ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଓଡିଆ ଲଭ୍ ଶାୟାରି |

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *